.

brands for hairstylist

2022

Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

BAXTER
sản phẩm cho mái tóc

BAXTER

Baxter CHUYÊN MÔN BAXTER Tóc phát triển màu
Tóc phát triển màu

Baxter CHUYÊN MÔN

kích hoạt và oxy hóa Việc kích hoạt là kem. Chất oxy hóa là một kem nhũ tương có sẵn trong 10 tập (3%), 20 vol (6%), 30 vol. (9%) và 40 vol. (12%). h...

THÔNG TIN SẢN PHẨM

X

privacy